EHS in het Beleidsvoornemen Natuurbeleidsplan (1989)