De modellen voor integrale regionale ruimtelijke ontwikkeling waren vol optimisme over stuurbaarheid.

De 'systhematische' voorbereiding van de Structuurschets Verstedelijking (Deel 2 van de Derde Nota RO) leidde tot enig heimwee naar onbevangen creativiteit van de Tweede Nota.

De interactieve Nieuwe Kaart van Nederland