VINEX-locaties als dubbelsnijdend mes

In de Vierde Nota Extra zijn bouwlocaties bij grotere steden aangegeven. Voor deze bouwlocaties zijn met alle betrokken partijen convenanten opgesteld en ondertekend. Daarin speelden bodemsaneringsvraagstukken een belangrijke rol. De VINEX-locaties lagen in een aantal gevallen in of aan de rand van de stad op plekken waar in het verleden bodemverontreiniging was opgetreden. Maar:

  • Zonder sanering was de bouwopgave daar niet te realiseren.
  • Zonder bouwopgave was sanering niet te realiseren.

Het mes sneed dus aan twee kanten. Eigenlijk aan vier: want voor de lagere overheden werd in één klap er duidelijkheid geschapen over de rijksbijdrage aan de oplossing. En de bodem was hier de lachende vierde.