De vier kansenkaarten uit "De ruimte spreekt voor zich"

Kansen voor wonen en werken

 

Kansen voor landbouw

 

 

 

Kansen voor groene recreatie

Kansen voor natuur