De Habiforum-matrix Ruimtelijke Kwaliteit

 

Economisch belang

Sociaal belang

Ecologisch belang

Cultureel belang

Gebruiks-waarde

Slimme plaatskeuze

Bereikbaarheid

Stimulerende effecten

Gecombineerd gebruik

Toegang

Eerlijke verdeling

Inbreng

Keuzemogelijk- heden

Externe veiligheid

Schoon milieu

Water in balans

Ecologische structuur

Keuzevrijheid

Culturele verscheidenheid

Belevings- waarde

Imago/uitstraling

Aantrekkelijkheid

Gelijkwaardigheid

Verbondenheid

Sociale veiligheid

Rust en ruimte

Schoonheid der natuur

Gezonde leef- omgeving

Eigenheid

Schoonheid der cultuur

Contrastrijke omgeving

Toekomst-waarde

Stabiliteit en flexibiliteit

Agglomeratie

Gebundelde aantrekkelijkheid

Iedereen aan boord

Sociaal draagvlak

Ecologische voorraden

Gezonde eco- systemen

Erfgoed

Integratie

Culturele vernieuwing