Wateropgaven in de Tweede Nota

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelingsbeeld water in de Vijfde Nota over de ruimtelijke ordening ( deel 3 / jan 2002)

Nationaal Waterplan